Maatregelen in verband met het Corona-virus

Notaria

Gezondheidsklachten

Hebt u gezondheidsklachten, dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met ons kantoor op 072-5184890 of om een mail te sturen naar info@notaria.nu. Wij zullen dan met u overleggen over de mogelijkheden. 

Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen, zijn er aangescherpte maatregelen van kracht in verband met het Corona-virus. Dit heeft ook gevolgen voor ons als notariskantoor. Wij volgen hierbij de adviezen van het RIVM op en nemen daarnaast onze eigen maatregelen ter bescherming van zowel onze medewerkers als onze relaties.

Afspraken op kantoor
Passeerafspraken op kantoor zullen zoveel mogelijk doorgang vinden, tenzij er enige twijfel is over uw gezondheid. Is dit het geval, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit aan ons door te geven.

Mensen die op kantoor komen, zullen wij geen hand geven. Ook trachten wij een gepaste afstand te houden en verzoeken u om dit ook te doen. We zullen uw jas niet aannemen, maar verzoeken u om deze zelf aan de kapstok te hangen. Ook verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren voordat u de passeerkamer binnengaat. Na elke afspraak worden de deurklinken, tafel en stoelen gereinigd.

We bieden u een nieuwe pen aan om de akte mee te ondertekenen, die u na gebruik mee naar huis kunt nemen. U mag ook uw eigen pen meebrengen om de akte mee te ondertekenen, mits deze pen blauwe inkt heeft.

Wij verzoeken u ook om alleen op kantoor langs te komen als dit echt noodzakelijk is.

Tevens verzoeken wij u om het aantal mensen dat bij een afspraak aanwezig zal zijn, te beperken tot de mensen die partij zijn bij de akte. Makelaars en hypotheekadviseurs zullen zelf dienen te beoordelen of zij aanwezig zullen zijn.

Bent u zelf slecht ter been of wordt u gebracht, beperk de begeleiding dan tot één persoon. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het gesprek en zal tijdens de afspraak plaats kunnen nemen in de wachtkamer of u op een later tijdstip weer kunnen komen ophalen.

Afspraken buiten kantoor
Afspraken buiten kantoor zullen in principe niet worden ingepland, totdat de maatregelen weer worden versoepeld. Indien er medische urgentie is, kan hier een uitzondering op worden gemaakt.

Thuiswerken en bereikbaarheid
Onze medewerkers zullen meer dan gebruikelijk thuis werken, maar uiteraard zijn wel telefonisch of per mail bereikbaar. Het kan echter zijn dat de medewerker die u wilt spreken, niet op kantoor aanwezig is en telefonisch niet bereikbaar is. Uiteraard zal dan een bericht worden achtergelaten en zal de behandelaar van uw dossier zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Gezondheidsklachten
Hebt u gezondheidsklachten, dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met ons kantoor op 072-5184890 of om een mail te sturen naar info@notaria.nu. Wij zullen dan met u overleggen over de mogelijkheden.

Wij hopen op uw begrip voor het eventuele ongemak.