Algehele notariële volmacht & levenstestament

wie regelt jouw belangen

Levenstestament

Het zelf opstellen van een levenstestament kan veel gedoe voorkomen.

Bijvoorbeeld de tijdrovende gang naar de kantonrechter als bewindvoering moet worden aangevraagd. Wil je hierover meer weten, maak dan een afspraak met Notaria.

Helaas kan het tijdens je leven gebeuren dat je -al dan niet tijdelijk- handelingsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door een ongeval of (chronische) ziekte. Ook worden we steeds ouder, maar kunnen we zowel lichamelijk als geestelijk wel achteruitgaan.  Voor al dit soort situaties zien we bij Notaria een stijgende behoefte aan het treffen van een regeling.

Want wie regelt jouw zaken als je dit zelf (tijdelijk) niet meer kunt? Wie houdt de administratie bij en zorgt dat alles op tijd wordt afgehandeld? En wie beslist er op medisch gebied wat het beste voor je is? Ook voor zelfstandig ondernemers die hun zaak grotendeels alleen draaiende houden, kan dit een punt van zorg zijn.

De regie in eigen handen houden
Om problemen te voorkomen en de regie in eigen hand te houden, kun je zelf één of meerdere gevolmachtigden aanwijzen. Dit kun je doen via een algehele notariële volmacht, maar ook in een levenstestament. Het laatste is uitgebreider en is eigenlijk een combinatie van een algehele notariële volmacht en een medische volmacht. Bij een algehele notariële volmacht wijs je iemand aan om namens jou rechtshandelingen te verrichten. Op grond van de medische volmacht vertrouw je de zeggenschap op medisch gebied aan de gevolmachtigde toe. Alles uiteraard binnen de grenzen die jij als volmachtgever aangeeft. Ook kunnen in een levenstestament diverse medische wensen worden vastgelegd, bijvoorbeeld ten aanzien van euthanasie.

Rechtbank overbodig
Door het opstellen van een algehele notariële volmacht of levenstestament voorkom je dat via de rechtbank officieel het bewind of mentorschap moet worden aangevraagd om je financiële en/of medische belangen te behartigen. Ook heb je dan zelf in de hand wie er gevolmachtigde wordt.

Denk na over je wensen en kom gerust langs bij Notaria om deze met ons door te spreken!

Concept & Realisatie TheSign merkenbouwer