Notaria 2024 website13 Notaria 2024 website14 Notaria 2024 website14 Notaria 2024 website14

Erven & schenken

je notaris geeft advies

Vrijstellingen schenkbelasting in 2021

  • kinderen ongeacht leeftijd: €6.604
  • kinderen 18 tot 40 jaar: €26.881 (vrij) / €55.996 (eenmalig voor studie of woning)
  •  voor aankoop eigen woning (iedereen jonger - dan 40 jaar): €105.302
  •  overige begiftigden: €3.244
  •  ANBI en SBBI: volledige vrijstelling

Je denkt natuurlijk liever niet te veel na over je eigen dood of die van anderen die je lief zijn: je partner, je ouders, je kinderen. Maar toch is het verstandig om het wél te doen. Want aan wie wil jij je bezittingen nalaten? Misschien ook: aan wie niet? Hoe regel je dat je man/vrouw na jouw overlijden in jullie huis kan blijven wonen? Hoe beperk je de af te dragen erfbelasting? Wat zijn de rechten van de kinderen en kunnen ze onterfd worden?

Een testament geeft duidelijkheid
Als mensen niet zelf hun nalatenschap regelen, dan doet de wet dat. Dat kan de ideale uitkomst opleveren, maar niet altijd. En misschien denk je: ach, het verdelen van mijn spullen, daar komen mijn erfgenamen later toch wel uit? Maar vergis je niet: bijna een op de drie erfenissen leidt tot ruzie in de familie. Dat is vast het laatste wat je wilt. Door te investeren in een testament kun je een hoop ellende voorkomen. 

Wat regel je in een testament?
Een testament beantwoordt verschillende vragen, bijvoorbeeld:

  • Wie zijn de erfgenamen en wie is de executeur?
  • Wie erft welke bezittingen?
  • Mogen mijn erfgenamen vrij beschikken over mijn nalatenschap of niet?
  • Wie krijgt de voogdij en het bewind over eventuele kinderen?
  • Wil je je vermogen (of een deel) nalaten aan een goed doel?

Een testament moet bij een notaris worden ondertekend. Maak hiervoor een afspraak bij Notaria. Natuurlijk nemen we de tijd om alles goed door te spreken en zaken aan te kaarten waar jij zelf misschien niet aan had gedacht.

Door schenken bespaar je erfbelasting
Heb je vermogen dat je echt niet zelf nodig hebt of wil je je eigen bijdrage voor zorg beperken? Dan kun je tijdens je leven overwegen om schenkingen te doen. Misschien wil je schenken maar zit je vermogen voornamelijk in de eigen woning? Dan kan je kiezen voor schenken ‘op papier’.

Door te schenken bespaar je je latere erfgenamen erfbelasting en je kunt nog meemaken hoeveel plezier ze aan jouw gift beleven. De gevolgen van het schenken aan kinderen kan wel fiscale consequenties hebben. Wij kunnen je ook hierover uitstekend adviseren.

Concept & Realisatie TheSign merkenbouwer