Eigen bijdrage WMO & WLZ

denk aan je oude dag

Eigen huis opeten?

Het is een schrikbeeld: je eigen vermogen kwijtraken aan bijzondere zorg, zodat er niets overblijft voor je erfgenamen. Is dat terecht en hoe bereid je je hierop goed voor? Wij bij Notaria leggen het je graag uit.

In 2015 is er het een en ander veranderd in de Nederlandse zorgwetgeving. In dat jaar zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. We leggen hiervan kort de gevolgen uit en wat Notaria op dit punt voor je kan betekenen.

Wat is de Wlz?
De Wet langdurige zorg vergoedt hoge medische kosten die niet binnen de eigen zorgverzekering vallen. Bijvoorbeeld: verblijf in een zorginstelling, persoonlijke verzorging en verpleging, medische zorg en dagbesteding. Vroeger vielen deze kosten onder de AWBZ.

Wat is de Wmo?
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is om mensen zo lang mogelijk in de maatschappij te laten meedraaien. Bijvoorbeeld door hulp bij het huishouden of bij het opvoeden van kinderen, vervoer en hulpmiddelen om bewegen in en om het huis mogelijk te maken. De gemeente bepaalt welke hulp je krijgt.

Het effect van het eigen vermogen
Voor de zorg en ondersteuning die je vanuit de Wlz en de Wmo ontvangt, betaal je meestal een eigen bijdrage. Hoe hoog die is, hangt af van je inkomen, maar ook van het belastbaar box 3 vermogen. Dit laatste wordt berekend op basis van de vermogensinkomensbijtelling (VIB). De eigen bijdrage voor langdurige zorg kan onder invloed van dit vermogen stevig oplopen.

Verlaag je eigen bijdrage
Misschien denk je dat je voorlopig toch geen aanspraak hoeft te maken op de Wlz of de Wmo. Je bent nog niet oud en zeker niet ziek. Maar realiseer je dat de tijd vliegt en dat het leven ineens heel anders kan lopen. Het kan dus nu al buitengewoon verstandig zijn om met hulp van een notaris te bekijken hoe je het effect van de VIB kunt verkleinen. Daarmee bescherm je je financiële oude dag en de erfenis van je (klein)kinderen. Maatregelen die je nu neemt, hebben overigens pas na drie jaar effect in verband met vastgestelde peildata.

Mogelijke maatregelen

  • schenken: in contanten of op papier
  • uitbetalen van de erfdelen van de kinderen
  • testamenten aanpassen
  • belast box 3 vermogen omzetten in onbelast box 3 vermogen

In jouw geval zijn misschien nog andere opties mogelijk. Vind je dit interessante gespreksstof? Bel dan Notaria voor een afspraak en we bespreken jouw specifieke situatie.

Concept & Realisatie TheSign merkenbouwer