(Echt)scheiding

je notaris begeleidt jullie

Ouderschapsplan bij elke breuk

Wist je dat je óók als samenwoners een ouderschapsplan voor jullie kinderen moet opstellen als jullie uit elkaar gaan? Notaria adviseert je hierover en brengt jullie eventueel in contact met een ervaren scheidingsspecialist.

Je begint je relatie met de bedoeling lang en gelukkig samen te leven. Maar helaas lukt dat niet altijd… Misschien hebben ook jullie inmiddels het ingrijpende besluit genomen om uit elkaar te gaan. Een emotionele beslissing, maar voor jullie beiden is het belangrijk om de scheiding zo soepel mogelijk af te wikkelen.

De notaris bij (echt)scheiding
Misschien denk je er niet direct aan, maar nadat een convenant is opgesteld en ondertekend, moet het ook worden uitgevoerd. Zijn er in het convenant afspraken gemaakt over het toedelen van de gezamenlijke woning of moeten er aandelen in een vennootschap worden toegedeeld, dan moet er door een notaris nog een verdelingsakte worden opgemaakt. Bij het toedelen van de woning hoort ook het overnemen van de bestaande hypotheek óf het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Ook dit verloopt via de notaris en wordt tegelijk met het toedelen van de woning geregeld.

Akte van verdeling: altijd noodzakelijk
Als jullie een scheidingsbemiddelaar of advocaat hebben ingeschakeld, dan doet deze namens jullie het verzoek aan de notaris om een akte van verdeling op te maken. Maar let op: ook wanneer jullie in goed overleg onderlinge afspraken hebben gemaakt en vastgelegd, moet een notaris een officiële verdelingsakte opstellen! Dit verzoek moeten jullie dus zelf indienen.

Testament aanpassen?
Naast het opmaken van de verdelingsakte wil je misschien ook je testament aanpassen, nu jullie niet meer samen zijn. Want wie erft er nu en hoe voorkom je dat de erfdelen van je kinderen ter beschikking staan van je ex? En hoe zit het met het afdekken van je overlijdensrisico?

Kunnen we op dit gebied iets voor jullie betekenen? Bel met Notaria en we begeleiden jullie tijdens deze lastige periode.

Concept & Realisatie TheSign merkenbouwer